Brugerbetingelser

Brugerbetingelser for Body By Frida Online Training og Bootcamp Tjenesten (samlet benævnt ”Body By Frida tjenesten”)

Body by Frida stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som afhængig af hvilket abonnement man køber giver adgang til:

 1. 1.  Online Training tjenesten der indeholder: træningsvideoer, sundhedsvideoer, artikler og opskrifter, som vises via internettet til dit fjernsyn, computere, tablets, smartphones og andre enheder med internetadgang. Online Training tjenesten er et medlemskab der fortsætter fra måned til måned, indtil det opsiges.
 1. 2.     Online Bootcamp tjenesten der indeholder: Bootcamp materiale, herunder E-bog, kostplaner, indkøbslister og træningsvideoer, som vises via internettet til dit fjernsyn, computere, tablets, smartphones og andre enheder med internetadgang. Online Bootcamp tjenesten er et medlemskab hvor du har adgang til Bootcamp tjenesten i 90 dage fra den dag du køber adgang. 

Body by Frida tjenesten stilles til rådighed for dig af Frida Hallqvist ApS, et selskab med begrænset ansvar. Disse brugerbetingelser gælder for din brug af vores tjeneste.

 1. 1.    Medlemskab

1.1 Online Training Tjenesten

Dit Body by Frida medlemskab fortsætter fra måned til måned, indtil det opsiges. For at bruge Body by Frida tjenesten skal du have internetadgang og en kompatible enhed (se tekniske krav nedenfor) samt give os et aktuel, gyldig og anerkendt betalingskort, som du til enhver tid kan opdatere. Medmindre du afmelder medlemsskabet inden den månedlig faktureringsdato, giver du os tilladelse til at trække betaling for den følgende måneds medlemskab via den oplyste betalingskort (se afmelding nedenfor). Du kan se nøjagtig oplysninger om dit Body by Frida medlemskab ved at gå ind på vores websted og klikke på linket ”Din konto”, som findes under dit profilnavn.

1.2 Online Bootcamp Tjenesten

Dit medlemskab gælder i 90 dage fra den dag du køber adgang. Vi trækker betaling den dag du køber adgang til Online Bootcamp tjenesten og medlemskabet udløber automatisk 90 dage efter du har købt adgang til Online Bootcamp tjenesten. Idet le­ve­rin­gen af Online Bootcamp materialet sker umid­del­bart ef­ter din be­stil­ling, giver du samtyk­ke til, at le­ve­rin­gen af Online Bootcamp materialet sker straks med den virk­ning, at din nor­ma­le 14 da­ges for­try­del­ses­ret bort­fal­der ved din adgang til Online Bootcamp tjenesten.

 1. 2.    Online Training Tjenesten - Gratis prøveperioder
 1. 2.1  Body by Frida tjenesten laver nogle gange kampagner med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode kan varierer fra 1 til 3 måneder. Medmindre andet er angivet ved tilmeldingen, er hensigten at lade nye medlemmer prøve tjenesten.
 1. 2.2  Body by Frida afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne. Medlemmer i hustande med et eksisterende eller nyt Online Training medlemskab opfylder ikke betingelserne. Vi kan brug oplysninger såsom enheds-id, betalingskort eller en konto e-mailadresse, som bruges med et eksisterende eller nyt Online Training medlemskab, med henblik på at afgøre, hvorvidt du opfylder betingelserne. Der kan være begrænsninger for kombinationer med andre tilbud.
 1. 2.3  Vi trækker betaling for det månedlige medlemsgebyr ved udgangen af den gratis prøveperiode via dit betalingskort, medmindre du afmelder medlemsskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Du kan se den månedlige abonnementspris og udløbsdatoen for din gratis prøveperiode ved at gå til vores websted og klikke på linket ”Din konto”. 
 1. 3.    Fakturering 

3.1 Online Training Tjenesten

3.1.1 Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret for Online Training tjenesten og andre gebyrer, der er påløbet i forbindelse med din brug af tjenesten, f.eks. eventuelle skatter og transaktionsgebyrer, hver måned via dit betalingskort på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemsskabet. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig, hvis betalingen ikke er blevet gennemført, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned.

3.1.2  Betalingskort. Du kan ændre dit betalingskort ved at gå ind på vores websted og klikke på linket ”Din konto”, som findes under dit profilnavn. Hvis en betaling ikke gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelig midler eller andet, og du ikke redigerer dit betalingskort eller afmelder din konto, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi har et gyldig betalingskort. Når du opdatere dit betalingskort, giver du os tilladelse til at fortsætte med at fakturere det opdaterede betalingskort, og du hæfter for ikke betalte beløb. Dette kan medføre, at din faktureringsdato ændres. For nogle betalingskort kan udstederen af betalingskortet afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingen. Lokale skatter og gebyrer kan variere afhængigt af det anvendte betalingskort. Henvend dig til udstederen af betalingskortet for yderligere information.

3.1.3  Afmelding. Du kan afmelde dit Online Training medlemskab når som helst. Du vil fortsat have adgang til dit Online Training medlemskab frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. I det omfang, at det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil betalinger ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder eller uset Online Training indhold. For at afmelde medlemskabet skal du gå ind på ”Din Konto” under din profil og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du afmelder medlemsskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode.

3.1.4 Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil pris- og abonnementsændringer tidligst gælde for dig 30 dage efter du har fået besked.

3.2 Online Bootcamp Tjenesten

3.2.1  Fakturering. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret den dag du køber adgang til Online Bootcamp tjenesten inklusiv andre gebyrer, der er påløbet i forbindelse med transaktionen, f.eks. eventuelle skatter og transaktionsgebyrer.

3.2.2  Betalingskort. Hvis en betaling ikke gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelig midler eller andet, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi har et gyldig betalingskort. For nogle betalingskort kan udstederen af betalingskortet afkræve dig et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingen. Lokale skatter og gebyrer kan variere afhængigt af det anvendte betalingskort. Henvend dig til udstederen af betalingskortet for yderligere information.

 1. 4.    Body by Frida tjenesten
 1. 4.1  Body by Frida tjenesten og indhold, er kun til personlige, ikke-kommercielle brug. Så længe du har Body by Frida medlemskab, tildeler vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at tilgå Body by Frida tjenesten og se indholdet. Bortset fra den ovennævnte begrænsede licens overdrages du ingen rettigheder, adkomster eller andele. Du accepterer, at du ikke må bruge tjenesten til offentlige fremvisninger.
 1. 4.2  Du accepterer at bruge Body by Frida tjenesten, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri. Du acceptere, at du ikke må arkivere, gengive, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse abonnementsbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem Body by Frida tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må; omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdssikringerne i Body by Frida tjenesten; skaffe dig adgang til Body by Frida tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; decompilere, foretage reverse engineering eller disassemblering af software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem Body by Frida tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i Body by Frida tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet Body by Frida tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten. 
 1. 4.3  Body by Frida indholdets billedkvalitet kan variere fra enhed til enhed og kan påvirkes af flere faktorer, såsom hvor du er, den tilgængelige båndbredde og/eller hastigheden på din internetforbindelse. For at få den bedste online-oplevelse anbefaler vi at du har en internetforbindelse med min. 5 mbit/s. På trods af at en hastighedstest kan vise høj forbindelse, kan det være svært at opretholde en høj hastighed. Dette kan resultere i, at videoen stopper eller hakker. I disse tilfælde opnås det bedste resultat derfor ved en fast forbindelse. 
 1. 5.     Adgangskoder og kontoadgang

Den person, der oprettede Body by Frida tjeneste kontoen, og hvis betalingskort bliver debiteret (”kontoejer”), har adgang og kontrol over Body by Frida tjeneste kontoen og de kompatible enheder, der bruges til at tilgå Body by Frida tjenesten. For at bevare kontrollen med kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den, bør kontoejeren bevare kontrollen over de kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingskort eller andre informationer, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, Frida Hallqvist ApS eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.  

 1. 6.     Diverse
 1. 6.1  Disse brugerbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret. 
 1. 6.2  Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de øvrige bestemmelser forsat have fuld gyldighed.
 1. 6.3  Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode, bekræftelsesbeskeder eller meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyser ved tilmelding. 
 1. 6.4  Al træning sker på eget ansvar. Træningsfilmene og kostprogrammerne på Body by Frida tjenesten, er lavet så de fleste vil kunne bruge dem, men det er i flere faser hårdt og fysisk krævende. Er du tvivl om, hvor meget eller hvor hårdt du kan motionere, eller hvor radikalt du kan lægge din kost om, så kontakt din læge og/eller fysioterapeut, træningsvejleder, før du starter. 

Senest opdateret 1. januar 2019